LÄHTEET


Bahr, Hans-Eckehard. 1970. Taide ja kristinusko. Sisälähetysseuran Raamattutalon kirjapaino.


Haapala, Arto & Pulliainen, Ukri. 1998. Taide ja kauneus. Johdatus estetiikkaan. Kirjapaja.


Kantokorpi, Otso. Mitä abstrakti oikeastaan tarkoittaa? Luento Porin taidemuseossa 7.3.2001.


Lintinen, Jaakko. (toim.) 1989. Modernin ulottuvuuksia. Fragmentteja modernista ja postmodernista. Kustannusosakeyhtiö Taide.


Lucie-Smith, Edward. 1989. Taide tänään. Modernismin vuosisata. WSOY.


Saarikivi, Sakari. 1978. Taidehistorian ääriviivat. WSOY.


Tabermann, Tommy. 1988. Ilma. Runoja, jotta uskaltaisit uneksia. Weilin+Göös.


Taiteen Pikkujättiläinen. 1993. WSOY.


Valkonen, Markku & Valkonen, Olli. 1983. Maailman taide. Modernismi. WSOY.


Sisällys